Cement

Cement Czerwony

EN 197 1 CEM I 42,5 R

Właściwości

 

 

 • Wysoka wytrzymałość wczesna i normowa (po 28 dniach)
 • Niewielki przyrost wytrzymałości w dłuższym okresie dojrzewania
 • Możliwość stosowania w obniżonej temperaturze otoczenia
 • Dobra więźliwość wody w zaprawach i betonach
 • Dobra urabialność zapraw i betonów
 • Optymalny czas przerobu zapraw i betonów
 • Dobra przyczepność do podłoża

 

 

 

 

Zastosowanie

CZERWONY to bardzo dobry cement, który doskonale sprawdza się w podstawowych zastosowaniach, takich jak:
 

 • Beton zwykły w klasie wytrzymałości C8/10 – C35/45 (B10 – B45) do wykonywania: ław fundamentowych, stropów, posadzek, wieńców i nadproży, schodów, tarasów, ścian oporowych
 • Wylewki podłogowe (gładzie cementowe, jastrychy)
 • Produkcja prefabrykatów (pustaki, bloczki, płytki elewacyjne, kostka brukowa, kręgi i rury betonowe)
 • Produkcja suchych gotowych mieszanek cementowych
 • Zaprawy murarskie do wznoszenia ścian konstrukcyjnych i działowych budynku
 • Zaprawy tynkarskie na zewnątrz i wewnątrz obiektu

Cement Niebieski

EN 197 1 CEM II/B M (V LL) 32,5 R

Właściwości

 

 

 • Umiarkowana wytrzymałość wczesna
 • Umiarkowana wytrzymałość normowa (po 28 dniach)
 • Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych
 • Doskonała więźliwość wody w zaprawach i betonach
 • Bardzo dobra urabialność zapraw i betonów
 • Wystarczająco długi czas przerobu zapraw i betonów
 • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • Niewielki skurcz

 

 

 

Zastosowanie

NIEBIESKI to uniwersalny cement, który doskonale sprawdza się w podstawowych zastosowaniach takich jak:
 

 • Zaprawy murarskie do wznoszenia ścian konstrukcyjnych i działowych budynku
 • Zaprawy tynkarskie na zewnątrz i wewnątrz obiektu
 • Beton zwykły w klasie wytrzymałości C8/10 – C30/37 (B10 – B37) do wykonywania: ław fundamentowych, stropów, wieńców i nadproży, schodów, tarasów, ścian oporowych
 • Wylewki podłogowe (gładzie cementowe, jastrychy)
 • Produkcja prefabrykatów drobnowymiarowych (pustaki ścienne i stropowe, bloczki betonowe)
 • Stabilizacje i podsypki cementowo-piaskowe pod nawierzchnie z kostki i płyt chodnikowych
 • Chudy beton na podbudowy

Cement Zielony

EN 197 1 CEM II/A V 42,5 R

Właściwości

 

 

 • Podwyższona wytrzymałość wczesna i normowa (po 28 dniach)
 • Wysoka wytrzymałość w dłuższym okresie dojrzewania (po 56 i 90 dniach)
 • Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych
 • Bardzo dobra więźliwość wody w zaprawach i betonach
 • Bardzo dobra urabialność zapraw i betonów
 • Wydłużony czas przerobu zapraw i betonów
 • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • Podwyższona odporność na agresję chemiczną środowiska
Zastosowanie

ZIELONY to doskonały cement, który bardzo dobrze sprawdza się w podstawowych zastosowaniach, takich jak:
 

 • Beton zwykły w klasie wytrzymałości C8/10 – C35/45 (B10 – B45) do wykonywania: ław fundamentowych, stropów, posadzek, wieńców i nadproży, schodów, tarasów, ścian oporowych
 • Wylewki podłogowe (gładzie cementowe, jastrychy)
 • Produkcja prefabrykatów drobnowymiarowych (pustaki ścienne i stropowe, bloczki betonowe)
 • Zaprawy murarskie do wznoszenia ścian konstrukcyjnych i działowych budynku
 • Zaprawy tynkarskie na zewnątrz i wewnątrz obiektu