porady

  • Przykładowe, orientacyjne proporcje składników zapraw:

 

 

rodzaj zaprawy marka zaprawy cement CZERWONY worek 25 kg wapno hydraty-zowane wiadro 10 l piasek wiadro 10 l woda zdatna do picia ilość gotowej zaprawy wiadro 10 l
zaprawy cementowo-wapienne cem.-wap. M5 1 worek 2 wiadra 10 wiader ok. 22 litry ok. 11 wiader
cem.-wap. M10 1 worek 1 wiadro 8 wiader ok. 18 litrów ok. 9 wiader
zaprawy cementowe cem. M10 1 worek - 8 wiader ok. 16 litrów ok. 8 wiader
cem. M15 1 worek - 6 wiader ok. 14 litrów ok. 7 wiader
cem. M20 1 worek - 4 wiadra ok. 11 litrów ok. 5 wiader
UWAGA: Do wykonania zapraw stosować wyłącznie składniki o potwierdzonej jakości, odpowiadające następującym normom: cement – PN-EN 197-1, piasek – PN-86/B-06712 lub PN-EN 12620:
rodzaj zaprawy marka zaprawy cement ZIELONY worek 25 kg wapno hydraty-zowane wiadro 10 l piasek wiadro 10 l woda zdatna do picia ilość gotowej zaprawy wiadro 10 l
zaprawy cementowo-wapienne cem.-wap. M5 1 worek 2 wiadra 10 wiader ok. 22 litry ok. 11 wiader
cem.-wap. M10 1 worek 1 wiadro 8 wiader ok. 18 litrów ok. 9 wiader
zaprawy cementowe cem. M10 1 worek - 8 wiader ok. 16 litrów ok. 8 wiader
cem. M15 1 worek - 6 wiader ok. 14 litrów ok. 7 wiader
cem. M20 1 worek - 4 wiadra ok. 11 litrów ok. 5 wiader
UWAGA: Do wykonania zapraw stosować wyłącznie składniki o potwierdzonej jakości, odpowiadające następującym normom: cement – PN-EN 197-1, piasek – PN-86/B-06712 lub PN-EN 12620:
rodzaj zaprawy marka zaprawy cement NIEBIESKI worek 25 kg wapno hydraty-zowane wiadro 10 l piasek wiadro 10 l woda zdatna do picia ilość gotowej zaprawy wiadro 10 l
zaprawy cementowo-wapienne cem.-wap. M5 1 worek 2 wiadra 9 wiader ok. 20 litry ok. 10 wiader
cem.-wap. M10 1 worek 1 wiadro 7 wiader ok. 16 litrów ok. 8 wiader
zaprawy cementowe cem. M10 1 worek - 7 wiader ok. 15 litrów ok. 7 wiader
cem. M15 1 worek - 5 wiader ok. 12 litrów ok. 6 wiader
cem. M20 1 worek - 3 wiadra ok. 9 litrów ok. 4 wiadra
UWAGA: Do wykonania zapraw stosować wyłącznie składniki o potwierdzonej jakości, odpowiadające następującym normom: cement – PN-EN 197-1, piasek – PN-86/B-06712 lub PN-EN 12620:

 

  • Przykładowe, orientacyjne proporcje składników betonów
    i podsypki cementowo-piaskowej:

 

rodzaj betonu klasa betonu cement CZERWONY worek 25 kg piasek 0-2 wiadro
10 l
żwir 2-16 wiadro
10 l
woda zdatna do picia ilość gotowego betonu lub podsypki wiadro
10 l
beton zwykły C16/20(B-20) 1 worek 4 wiadra 5 wiader ok. 12 litry ok. 8 wiader
C12/15(B-15) 1 worek 5 wiader 6 wiader ok. 13 litrów ok. 9 wiader
podsypka cementowo-piaskowa 1 worek 12 wiader - ok. 7 litrów ok. 12 wiader
UWAGA: Do wykonania betonów stosować wyłącznie składniki o potwierdzonej jakości, odpowiadające następującym normom: cement – PN-EN 197-1, piasek i żwir – PN-86/B-06712 lub PN-EN 12620

 

 

 

 

 

rodzaj betonu klasa betonu cement ZIELONY worek 25 kg piasek 0-2 wiadro
10 l
żwir 2-16 wiadro
10 l
woda zdatna do picia ilość gotowego betonu lub podsypki wiadro
10 l
beton zwykły C16/20(B-20) 1 worek 4 wiadra 5 wiader ok. 12 litry ok. 8 wiader
C12/15(B-15) 1 worek 5 wiader 6 wiader ok. 13 litrów ok. 9 wiader
podsypka cementowo-piaskowa 1 worek 12 wiader - ok. 7 litrów ok. 12 wiader
UWAGA: Do wykonania betonów stosować wyłącznie składniki o potwierdzonej jakości, odpowiadające następującym normom: cement – PN-EN 197-1, piasek i żwir – PN-86/B-06712 lub PN-EN 12620

 

 

 

 

 

rodzaj betonu klasa betonu cement NIEBIESKI worek 25 kg piasek 0-2 wiadro
10 l
żwir 2-16 wiadro
10 l
woda zdatna do picia ilość gotowego betonu lub podsypki wiadro
10 l
beton zwykły C16/20(B-20) 1 worek 3 wiadra 5 wiader ok. 11 litrów ok. 7 wiader
C12/15(B-15) 1 worek 4 wiader 5 wiader ok. 12 litrów ok. 8 wiader
podsypka cementowo-piaskowa 1 worek 12 wiader - ok. 7 litrów ok. 12 wiader
UWAGA: Do wykonania betonów stosować wyłącznie składniki o potwierdzonej jakości, odpowiadające następującym normom: cement – PN-EN 197-1, piasek i żwir – PN-86/B-06712 lub PN-EN 12620

 

  • Przykładowe marki zapraw i klasy betonu na poszczególne
    elementy budynku: