Roboty budowlane mogą stwarzać ogromne niebezpieczeństwo dla osób postronnych na drodze, dlatego tak ważne jest prawidłowe oznakowanie robót drogowych. Zastosowanie słupków kierujących, pachołków drogowych czy zapór jest w takich sytuacjach wskazane, prawidłowa organizacja ruchu drogowego pozwala prowadzić roboty budowlane bez ingerencji w ruch drogowy. Czytajcie dalej, jeśli jesteście ciekawi, jak powinny być oznakowane roboty budowlane.

Jak zabezpieczyć roboty na pasie drogowym?

Jak wiadomo, roboty drogowe mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Muszą być one właściwie oznakowane według “Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”, dlatego warto to zlecić specjalistom. Oznakowanie robót drogowych z pomocą firmy Unistop.pl będzie łatwe i zgodne z prawem. Trzeba pamiętać o tym, że samodzielne stawianie znaków drogowych jest nielegalne! Poniżej przestawiamy, które oznaczenia powinny się znaleźć podczas robót drogowych.

Zapory drogowe

Zapory drogowe, oznaczone symbolem U-20a i U-20b stosuje się do wygradzania miejsc, na których prowadzone są roboty budowlane. Pierwszej zapory używa się przy wygradzaniu miejsca wzdłuż jezdni, drugiej do wygradzania miejsc poprzecznych.

Pachołki drogowe

Pachołki drogowe stosuje się przy stopniowym zwężaniu jezdni, pomagają one wyznaczyć tor jazdy, są stosowane w przypadku krótkotrwałych robót drogowych lub przy awaryjnych naprawach. Na drogach szybkiego ruchu, czy na autostradach stosuje się wyższe pachołki, mają one 1 m.

Inne artykuły:  Duża kolekcja butów - 4 wskazówki jak ją zorganizować

Tablice ostrzegawcze

Tablica ostrzegawcza to znak A-14 “roboty na drodze” z dodatkowym obramowaniem w kolorze biało-czerwonym. Dodatkowa tablica wykonana jest z folii odblaskowej lub pryzmatycznej, dzięki czemu łatwo ją dostrzec na drodze.

Separatory

Separatory U-25c stosuje się tylko przy czasowej organizacji ruchu. Separatory tego typu wykonane są w taki sposób, by można było zalać je wodą lub piaskiem.

Tablice zamykające

Przy oznaczaniu robót drogowych, niezwykle ważne są także tablice zamykające, służą one do zamykania pasa ruchu. Bardzo często tablice stosuje się z dodatkowymi sygnałami świetlnymi, które wykonane są z lamp ostrzegawczych, informują one o nakazie zmiany pasa ruchu drogowego.

Kiedy powinno się stosować słupki ogrodzeniowe na drodze?

Tablice kierujące, czyli słupki U-21 to jedne z najważniejszych znaków przy oznakowaniu robót drogowych. Stosuje się je przy oznaczaniu krawędzi zawężonego pasa ruchu lub wtedy, kiedy pobocze lub pas awaryjny jest zajęty, wykorzystuje się je także do oznaczania pasa ruchu z załamaniami w planie.

Słupki drogowe powinny być ustawione tak, by paski czerwone opadały w kierunku używanej części drogi, warto o tym pamiętać, bo przy oznaczaniu prawej i lewej strony drogi stosuje się inne słupki. Na drogach szybkiego ruchu bądź na autostradach często możemy zobaczyć słupy zespolone ze światłami ostrzegawczymi, są one umieszczone bezpośrednio na tablicy kierującej. Przy dużym nasileniu ruchu lub w innych miejscach o podwyższonym niebezpieczeństwie stosuje się wysokie tablice kierujące, jak U-21c, U-21d, U-21e i U-21f.

Inne artykuły:  Co to jest zrobotyzowana paletyzacja? Sprawdź co to paletyzacja z Nixal

Przy robotach drogowych ważne jest bezpieczeństwo robotników, jak i kierowców, dlatego tak ważne jest przestrzeganie przepisów z “Instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym”.