Wyłączniki nadprądowe i różnicowe są niezwykle ważnymi zabezpieczeniami, szczególnie w nowoczesnych instalacjach elektrycznych. Chociaż oba służą do ochrony przed niebezpiecznymi sytuacjami, działają na całkowicie różnych zasadach. Czym się od siebie różnią? Podpowiadamy!

Czym jest wyłącznik nadprądowy?

Wyłączniki nadmiarowoprądowe (nadprądowe) znajdziemy niemal w każdym domu. Tego rodzaju zabezpieczenia wyparły bezpieczniki topikowe – wszystko ze względu na ich większą niezawodność. Wyłącznik nadprądowy został zaprojektowany w celu ochrony instalacji elektrycznej przed przeciążeniem. Głównym zadaniem wyłącznika nadprądowego jest wykrycie sytuacji, w której przepływający w obwodzie prąd przekracza dopuszczalne maksymalne wartości. Takie zjawisko może powodować powstawanie uszkodzeń i nadmierne przegrzewanie się przewodów elektrycznych, co w konsekwencji prowadzi do pożarów.

Wyłącznik nadprądowy chroni także przed zwarciem, które może powstać w wyniku zetknięcia przewodu naturalnego z fazowym. Wyłączniki nadprądowe są niezbędnym elementem nowoczesnych instalacji elektrycznych, zapewniającym ochronę przed uszkodzeniami sprzętu i ryzykiem pożaru.

Jak działa wyłącznik nadprądowy?

Istnieją dwa główne rodzaje wyłączników nadprądowych: termiczne i magnetyczne. Metoda działania tego pierwszego opiera się na obecności paska bimetalowego, który w przypadku wystąpienia przekroczenia norm prądu w obwodzie się nagrzewa i wygina. Gdy zostanie osiągnięty pewien poziom wygięcia, odpowiedni mechanizm zostaje aktywowany, przerywając obwód.

 

Wyłączniki magnetyczne swoje działanie opierają na powstawaniu pola magnetycznego, które wzrasta wraz ze wzrostem napięcia. Gdy osiągnie ono normę krytyczną, uruchamia mechanizm przerywający obwód. Obecnie sprzedawane wyłączniki nadprądowe są połączeniem obu opisanych wyżej zabezpieczeń.

Inne artykuły:  Pompa ciepła powietrze-woda: Innowacyjne rozwiązanie dla energetycznie efektywnego domu

Czym jest wyłącznik różnicowy?

Wyłącznik różnicowy, zwany inaczej wyłącznikiem różnicowoprądowym, przeciwporażeniowym lub RCD (Residual Current Device), to urządzenie zabezpieczające przed porażeniem. Wyłączniki różnicowe mają za zadanie kontrolować przepływający w instalacji prąd i w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości go odcinać. Ma to zapobiegać przede wszystkim przed skutkami porażeń. Ponadto wyłącznik różnicowy zmniejsza ryzyko uszkodzeń podłączonego do sieci sprzętu. Monitoruje on różnice prądu pomiędzy przewodem neutralnym a fazowym.

 

Tego rodzaju zabezpieczenia powinny być obecne w miejscach, gdzie występuje ryzyko kontaktu człowieka z prądem. W Polsce instalacja wyłącznika różnicowego wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, mówiącego o warunkach technicznych, jakie muszą spełniać budynki. Wyłącznik różnicowy jest uzupełnieniem ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej.

Jak działa wyłącznik różnicowy?

Zasada działania wyłącznika różnicowego opiera się na założeniu, że w przypadku wykrycia różnicy pomiędzy prądem wpływającym do obwodu poprzez przewód fazowy a prądem wypływającym z obwodu przewodem neutralnym, wyłącznik różnicowy odłącza zasilanie w obwodzie. Taka procedura trwa zazwyczaj do kilkudziesięciu milisekund.

Różnice pomiędzy wyłącznikiem nadprądowym a różnicowym

Podstawową różnicą pomiędzy wyłącznikiem nadprądowym i różnicowym jest fakt, że ten pierwszy rodzaj chroni naszą instalację elektryczną, a drugi przed porażeniami prądem. Zadaniem wyłącznika nadprądowego jest wykrycie zbyt wysokiego prądu w obwodzie, natomiast wyłącznika różnicowego – skoku napięcia. Chociaż z pozoru mogłoby się wydawać, że obydwa urządzenia działają podobnie i mogą siebie wzajemnie zastępować, powinny się uzupełniać. Wysokiej klasy wyłączniki nadprądowe i różnicowe znajdziesz w ofercie sklepu Elus.

Inne artykuły:  Sieci światłowodowe- jak powstają?