Przydomowa oczyszczalnie z drenażem rozsączającym jest łatwa i tania w budowie oraz praktycznie bezobsługowa. Jedyne zabiegi, jakie należy przeprowadzać to dawkowanie preparatu biologicznego oraz usuwanie osadu ze studzienki rozdzielającej raz w roku. Zasada działania takiej oczyszczalni opiera się na intensywnych procesach biologicznych, w wyniku czego ścieki bytowe rozkładane są na nieszkodliwe dla środowiska związki mineralne.

Etapy unieszkodliwiania ścieków w oczyszczalniach z drenażem rozsączającym

W oczyszczalniach drenujących proces rozkładu ścieków można podzielić na etap beztlenowy i tlenowy. Na samym początku nieczystości trafiają do osadnika gnilnego, w którym zachodzą procesy biochemiczne za sprawą działania bakterii beztlenowych. W osadniku cząstki stałe ulegają fermentacji i przekształcane są w proste związki rozpuszczalne w wodzie oraz nierozpuszczalne sole mineralne. Płynne nieczystości przechodzą przez kosz filtracyjny i przepływają do studzienki rozdzielającej.

Drugim etapem jest oczyszczanie w warunkach tlenowych, co następuje w systemie rur drenarskich, w których znajdują się szczepy bakterii odpowiedzialne za rozkład nieczystości. Ścieki przekształcane są na mniejsze cząstki, które mogą zostać rozpuszczone w wodzie i w bezpieczny sposób odprowadzone do gruntu. Powstają w ten sposób nieszkodliwe dla środowiska związki mineralne, które nie powodują skażenia. Producent oczyszczalni ścieków EKO-BIO z Nowej Wsi Legnickiej dostarcza rozwiązań spełniających restrykcyjne wymogi prawne w zakresie jakości procesów oczyszczania ścieków.

Dlaczego warto zainwestować w oczyszczalnię drenażową?

Oczyszczalnie rozsączające stają się coraz popularniejsze, co wynika z faktu, że są tanie w budowie i praktycznie bezobsługowe. Prosta konstrukcja przekłada się na bezawaryjną pracę, a zastosowane rozwiązania dwuetapowego rozkładu ścieków to gwarancja bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego.

Inne artykuły:  Czym sugerować się podczas wyboru okien?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Bogatyni i okolicach dostarczane przez wspomnianą firmę EKO-BIO spełniają wszystkie normy, co zostało potwierdzone atestami i certyfikatami. Wart podkreślenie jest fakt, że w przypadku oczyszczalni drenażowych nie ma konieczności wywozu nieczystości wozem asenizacyjnym, a to oznacza niższe koszty eksploatacji. Ścieki są bowiem przekształcane na niegroźne dla środowiska związki mineralne, które za pośrednictwem perforowanych rur drenażowych w sposób równomierny rozprowadzane są do gruntu. Jest to zatem doskonała alternatywa wobec standardowego szamba.