W budynkach mieszkalnych coraz częściej wykonuje się odpowiednią izolację termiczną. Ma to na celu ograniczenie strat ciepła spowodowanych ulatnianiem się wysokiej temperatury przez przegrody budowlane. W końcu, lepsza izolacja ciepła równa się niższym kosztom energii zużytej na ogrzewanie kubatury. Nie inaczej działa to w przemyśle – chcąc zwiększyć sprawność układów pracujących w wysokiej temperaturze, należy zadbać o odpowiedni poziom wszystkich parametrów czynnika roboczego.
W tym przypadku sprawa jest rozwinięta na znacznie szerszą skalę, gdyż każde przedsiębiorstwo przemysłowe zobowiązane jest przestrzegać norm dotyczących energooszczędności. Izolacje termiczne muszą być więc wykonane bardzo precyzyjnie, aby zwiększać sprawność obiegów w jakiejkolwiek branży produkcyjnej.

Gdzie najczęściej stosuje się izolacje termiczne?

Izolacje termiczne są nieodzownym elementem w wielu branżach. Stosowanie takiego asortymentu można zaobserwować w chłodnictwie, budownictwie, ciepłownictwie, przemyśle chemicznym czy energetyce. Bardzo prostym przykładem ich umiejscawiania są rurociągi w różnych typach instalacji oraz same urządzenia przetrzymujące czynnik roboczy o wysokiej temperaturze.

Posługując się przykładem elektrowni konwencjonalnych – para przegrzana przemieszcza się w zamkniętym obiegu od kotła do turbiny. Im mniejsza strata temperatury na tym odcinku, tym zdecydowanie wyższa okaże się sprawność całego układu. Schłodzenie czynnika ma nastąpić dopiero po opuszczeniu łopatek turbiny, a tym samym po trafieniu do skraplacza. Zastosowanie izolacji termicznej na rurociągu jest więc w tym przypadku niezwykle potrzebne. Kocioł co prawda nie jest w stanie zużyć całej energii paliwa na ogrzanie wody, jednak zapobieganie stratom ciepła podczas przemieszczania może zapewnić wzrost wydajności o nawet kilka procent.

Inne artykuły:  Taśmy samoprzylepne stosowane w celach reklamowych – jakie wyróżniamy?

23-08-40_Termoizolacja w przemyśle – co warto o niej wiedzieć_1.jpg

Jak dobiera się termoizolację?

Wszystkie termoizolacje powinno dobierać się według konkretnych kryteriów i parametrów. Oczywiście, najważniejszą rzeczą jest opór cieplny (R) oraz współczynnik przenikania ciepła (U). Pierwszy z nich powinien być w miarę możliwości jak najwyższy, natomiast drugi – najniższy. Prawdę mówiąc obie wartości są swoją odwrotnością, jednak w różnych przypadkach podaje się jeden bądź drugi parametr. Określenie współczynnika przenikania mówi użytkownikowi o sumie przewodzenia ciepła po obu stronach materiału oraz jego wnikania w przegrodę. Istotna w jego policzeniu jest także grubość samej warstwy izolacji, którą producent powinien zamieścić na opakowaniu.

Każdy materiał posiada różne wartości tych parametrów. Wiadome jest, że do ocieplenia rurociągów w elektrowni nie umieści się termoizolacji wykonanej ze styropianu. Dla ekstremalnie wysokich temperatur najczęściej korzysta się z izolacji ceramicznych. To materiały odznaczające się sporą wytrzymałością oraz brakiem reakcji nawet na ogień. Dodatkowo, nie straszne im różnego rodzaju środki chemiczne czy szkodliwe kwasy i zasady. Warto wybierać ten materiał do wykonywania nawet najcięższych izolacji przemysłowych.