Układanie kostki brukowej nie należy do trudnych zadań, jednakże nie wyklucza to faktu, że trzeba zdawać sobie sprawę z tego, jak to wykonać, aby materiał poradził sobie z wszelkimi obciążeniami. Jak układać kostkę brukową?

Jak kłaść kostkę brukową?

Na początku prac trzeba sprawdzić, czy kostki przeznaczone do ułożenia nie są uszkodzone. Gdy odkryjemy, że materiał jest wadliwy, natychmiast trzeba reklamować produkt u sprzedawcy. Jest to istotne, ponieważ po umieszczeniu kostki brukowej w nawierzchni nie będzie można przeprowadzić czynności reklamacyjnych.

Jak położyć kostkę brukową? – podbudowa

W celu zapewnienia ochrony przed zapadaniem się kostki brukowej, należy ją ułożyć na odpowiednim materiale. Powinien on być złożony z podbudowy, a także podsypki. Najważniejszym elementem jest podbudowa. W zależności od tego, jaka będzie jakość jej wykonania, taka też będzie jakość całej nawierzchni. Podkreślić należy fakt, że nie powinniśmy oszczędzać na danym elemencie. Wyróżnia się dwie zasadnicze funkcje podbudowy, a mianowicie filtracyjną, a także nośną. Dla zapewnienia wodzie skutecznego odpływu w bezpieczną lokalizację, przed wykonaniem podbudowy koniecznie trzeba zapewnić podłożu 3-4 procentowy spadek.

Inne artykuły:  Jak trwale zabezpieczyć drewno przed czynnikami atmosferycznymi?
jak ułożyć kostkę brukową
fot. Jak ułożyć kostkę brukową, aby wytrzymałą długie lata ?

Jaki materiał najlepiej wybrać na podbudowę?

Polecane tworzywo to kruszywo wyróżniające się frakcją od 30 do 60 mm, a więc grys, żwir, tuczeń, żużel, kliniec. Jaka powinna być grubość podbudowy? Uzależniona jest ona od przewidywanego obciążenia. Najczęściej kształtuje się na poziomie od 25 do 45 centymetrów. Niektórzy polecają ułożenie drugiej warstwy kruszywa. Dzięki temu uda nam się zwiększyć wytrzymałość podbudowy.

Gdy przyjeżdżać będą tylko samochody osobowe, to wystarczającym rozwiązaniem będzie 20-centymetrowa podbudowa z grubego żwiru bądź tłucznia. Natomiast w przypadku samochodów ciężarowych podbudowa powinna osiągać wartość od 30 do 40 centymetrów. Istotną kwestią jest ubicie i właściwe wyprofilowanie podbudowy. Dzięki temu podczas deszczu nie będą tworzyły się kałuże.

Na podbudowie trzeba ułożyć warstwę wyrównująca z piasku (3-5 centymetrów). Może ona być także złożona z drobnego żwiru.

Jak kłaść kostkę brukową?

Podczas tej czynności trzeba zadbać o to, żeby zachować szczeliny między strukturami, które wypełnia się piaskiem. W dalszej kolejności należy ubić nawierzchnię.

Jak ułożyć kostkę brukową? – spoiny

Dla zachowania stabilności koniecznie trzeba zadbać o właściwe wykonanie spoin. Powinny one charakteryzować się szerokością od 3 do 5 mm. Muszą być dokładnie wypełnione piaskiem. Takie działanie doprowadzi do uniknięcia nierównomiernego przesuwania się kostek.

jak układać kostkę brukową
fot. Jak prawidłowo układać kostkę brukową ?

Jak kłaść kostkę brukową krok po kroku?

W pierwszej kolejności istotne jest wytaczanie podjazdu. W lokalizacji, w której mają znaleźć się krawężniki trzeba rozciągnąć cienki drut między ogrodzeniem a ścianą domu. Wykonuje się tak zwane ławy drutowe. To spowoduje, że łatwo odmierzymy odległość w pionie oraz poziomie. Teraz czas na przeprowadzenie robót ziemnych. Z określonego obszaru trzeba wybrać humus (ziemia roślinna). Jej grubość kształtuje się na poziomie 15-25 centymetrów. Wykop o takiej wartości jest najczęściej za płytki. Głębokość koryta musi wynieść co najmniej 35 centymetrów. Humus usuwa się również 30 centymetrów poza linią krawężnika. W tej chwili można już wyprofilować spadek od garażu w kierunku drogi. To sprawi, że grubości warstw podbudowy, będą charakteryzowały się stałą wartością na całej powierzchni podjazdu. Trzeba pamiętać o odpowiednim zagęszczeniu. Jest to niezbędne do uzyskania równego, a co najważniejsze trwałego podjazdu. Taką pracę ułatwi nam mechaniczna zagęszczarka. Dzięki temu pracę wykonamy szybko i nie będziemy się męczyć. Co najważniejsze zapewnimy także odpowiednią jakość.

Inne artykuły:  Do czego służy bidet oraz co to właściwie jest?

Jak kłaść kostkę brukową – krawężnik?

Jest on istotny, gdyż wpływa na zabezpieczenie podjazdu przed uszkodzeniami. Przy małych obciążeniach można wykorzystać lekkie obrzeża drogowe. Istotną kwestią jest wykonanie fundamentu pod obrzeże: warstwa betonu C8/10 bądź C12/15 o grubości blisko 10 centymetrów.

W przypadku kwestii dotyczącej układania kostki brukowej krok po kroku ważne jest zwrócenie uwagi na warstwę nośną. Warto ja wykonać z betonu C12/15. Jest to najłatwiejsze. Jednakże beton musi mieć konsystencję wilgotną. Podbudowa z betonu powinna osiągać grubość 12-15 centymetrów. Co więcej, warstwa nośna musi wyróżniać się sprężystością, a więc trzeba ją wykonać z dwóch frakcji kruszywa. Musi być jednak ona dobrze zagęszczona mechanicznie.

układanie kostki brukowej krok po kroku
fot. Przy układaniu kostki brukowej ważna jest cierpliwość i dokładność, oraz kładzenie elementów krok po kroku

Podsypkę piaskową układa się bezpośrednio pod kostką brukową. Złożona jest ona z piasku bądź mieszanki piasku oraz żwiru. Zagęszczanie przeprowadza się po ułożeniu kostki brukowej. Grubość podsypki powinna wynosić od 3 do 5 centymetrów.

Jak kłaść kostkę brukową?

Teraz przechodzimy do zasadniczej czynności. Kostka brukowa powinna być układana dość luźno. Wygodnie będzie, gdy pracę będziemy wykonywać od obszaru czołowego wcześniej ułożonej nawierzchni. Będzie cicha, wytrzymała, a ponadto trwała, gdy ułożymy ją w skośne wzory w odniesieniu do kierunku jazdy.

Po ułożeniu kostki przystępujemy do wypełnienia spoin na całej ich głębokości drobnym, a także suchym piaskiem. Ostatni etap polega na zagęszczeniu kostki. Dokonujemy tej czynności, wówczas gdy nawierzchnia jest już sucha. Czynność przeprowadzamy do osiągnięcia stateczności nawierzchni.

Inne artykuły:  Pielęgnacja storczyków po przekwitnięciu - co zrobić i jak dbać ?