Właściwe ułożenie rur to tylko pewne kwestie dotykające koniecznych do przeprowadzenia prac, które związane są z ogrzewaniem podłogowym. Jaki zatem w przypadku układania ogrzewania podłogowego, schemat postępowania należy wskazać?

Jak wykonać ogrzewanie podłogowe? – sposoby

Ogrzewanie podłogowe złożone jest z pętli pojedynczych odcinków rur. Biorąc pod uwagę niebezpieczeństwo związane z rozszczelnieniem, nie dokonuje się ich łączenia w podłodze. Istotną kwestią jest także to, aby pętla ta nie była dłuższa niż 150 centymetrów. Nie przyczyni się wtedy do dużego oporu hydraulicznego. Zauważyć trzeba, ze temperatura wody ulega obniżeniu, gdy oddalamy się od źródła ciepła. W związku z tym układając rury, trzeba tworzyć spirale. Można także tworzyć meandry, a więc wężownica. Takie działanie jest łatwiejsze, ale jest pewien mankament. Podłoga wówczas nie rozgrzewa się w sposób równomierny. Rury trzeba podłączyć do rozdzielaczy, które są belkami z przyłączami. Istotne jest to, żeby liczba przyłączy była zgodna z liczbą pętli ogrzewania.

Rozdzielacze należy montować w parach. Mocowane są do ściany w centralnej części domu. W tym przypadku stosuje się specjalne szafki, które powinny być umieszczone w przygotowanych wnękach w ścianach.

Inne artykuły:  Co musisz wiedzieć o płytach HPL
jak zrobić ogrzewanie podłogowe
fot. Czy zastanawiałeś się kiedyś jak zrobić ogrzewanie podłogowe w swoim domu ?

Ogrzewanie podłogowe – jak wykonać? Odpowietrzanie podłogówki w czasie napełniania wodą

Na początku instalacja musi być odpowietrzona. Dlatego do rozdzielaczy trzeba podłączyć odpowietrzniki. Rozdzielacze muszą być umieszczone 40-50 centymetrów nad podłogą. Jak układać ogrzewanie podłogowe? Pracę rozpoczynamy od zamocowania końca rury do rozdzielacza zasilającego. Dalej trzeba ją prowadzić tak, jak zostało to określone w projekcie. W tym przypadku koniecznie trzeba powoli rozwijać z rolki, a następnie instalować do podłoża z wykorzystaniem właściwych uchwytów i zachowaniem wskazanych odstępów między sąsiadującymi odcinkami. Uzależnione są one od następujących elementów: temperatury, średnicy rury, temperatury zasilania, strat ciepła, a ponadto rodzaju posadzki. Najczęściej odstępy te kształtują się na poziomie od 15 do 25 centymetrów. Podkreślić należy fakt, że nie wykorzystuje się większych niż 30 centymetrów.

ogrzewanie podłogowe wodne jak wykonać
fot. Jak wykonać projekt wodnego ogrzewania podłogowego ?

Jak położyć ogrzewanie podłogowe? – strefy brzegowe

W obszarze brzegowym rury należy zmniejszyć do 10 centymetrów. Jest to potrzebne dlatego, żeby temperatura w tych lokalizacjach osiągała troszeczkę wyższą temperaturę. Rura nie powinna być zbyt nadmiernie wyginana. W tym celu trzeba zobaczyć, jakie są wytyczne producenta. Najczęściej minimalny promień gięcia kształtuje się na poziomie pięciokrotności średnicy rury. Gdy osoba dokonująca prac montażowych dokona ułożenia całej pętli rury, trzeba doprowadzić do rozdzielacza powrotnego. Następnie trzeba uciąć, a następnie podłączyć właściwą złączkę.

Jak zrobić ogrzewanie podłogowe? – napełnianie wodą i wykonanie wylewki

W sytuacji, gdy uda nam się ułożyć, zamocować, a także podłączyć rury do rozdzielaczy trzeba napełnić je wodą. Następnie trzeba odpowietrzyć i oczywiście wykonać próbę szczelności instalacji, którą udało nam się utworzyć. W celu dokonania testu trzeba wytworzyć w niej na 24 godziny ciśnienie równe 0,6 MPa. Gdy otrzymujemy informację, że nasza instalacja jest szczelna, możemy spokojnie przystąpić do układania podkładu. Podkreślić należy fakt, że rury muszą być napełnione woda pod ciśnieniem od 0,2 do 0,3 MPa do momentu związania betonu.

Inne artykuły:  Do jakich robót ziemnych wynająć minikoparkę?
ogrzewanie podłogowe jak wykonać
fot. Jak wykonać ogrzewanie podłogowe, aby wszyscy domownicy byli zadowoleni ?

Płyta podłogowa najczęściej wykonana jest z połączenia cementu, piasku oraz wody. Jednakże w sytuacji układania ogrzewania podłogowego trzeba dodać składnik poprawiający plastyczność, przyczyniający się do zmniejszenia skurczu w czasie wiązania, porowatość, a także nasiąkliwość zaprawy. Dodatek tej substancji sprawia, że przylega ona do rur. Jest to niezbędne do dobrego przewodzenia ciepła. Przygotowując zaprawę, koniecznie trzeba stosować się do zaleceń podanych przez producenta.

Ogrzewanie podłogowe – jak zrobić? Jakie podkłady można wykorzystać?

W tym przypadku można zastosować także podkłady anhydrytowe. Są one przeznaczone wyłącznie do powierzchni suchych. Nie wolno układać ich w lokalizacjach, w których może dojść do wylania wody. Chyba że zostaną odpowiednio zabezpieczone. Pozytywna cecha takiego rozwiązania jest taka, że są one lżejsze od cementowych, także nie pękają oraz nie kruszą się pod wpływem temperatury. Tworzą gładka oraz równą powierzchnię. Podczas układania podkładu trzeba zachować ostrożność. Nie można uszkodzić rur oraz mocowania. Co więcej, zaprawa nie może przedostać się za taśmę dylatacyjną.

Ważne jest to, żeby w tym czasie kontrolować ciśnienie w rurach. Gdy spanie może do być wskazaniem uszkodzenia rur. Instalacje można uruchomić tylko wtedy, gdy zakończy się okres dojrzewania podkładu cementowego, a więc po upływie 28 dni. W przypadku anhydrytowego jest to 7 dni.

Aby przeprowadzić rozruch, trzeba stopniowo zwiększać temperaturę wody, która zasila instalację. Proces rozpoczyna się od 25 stopni Celsjusza. Taką temperaturę trzeba utrzymać przez trzy doby. Dalsze działanie polega na zwiększanie jej o 5 stopni co 24 godziny. Postępujemy tak, aż uda nam się osiągnąć maksymalną temperaturę. Nie wolno wówczas wietrzyć wnętrza. Po wygrzewaniu można przystąpić do układania warstwy wykończeniowej.

Inne artykuły:  Czym wyczyścić piankę montażową? Jak można ją usunąć ?