Fotowoltaika zyskała w ciągu ostatnich lat w naszym kraju wielką popularność. Wykorzystuje się ją zarówno w gospodarstwach domowych, jak i firmach. Wiele osób obawia się wysokiego kosztu instalacji. Warto jednak wiedzieć, że do fotowoltaiki można dostać dofinansowanie. Jak można je uzyskać? Możliwości jest kilka. Warto przyjrzeć im się nieco dokładniej.

Fotowoltaika dla gospodarstw domowych

W gospodarstwach domowych fotowoltaika pozwala przede wszystkim zmniejszyć koszty utrzymania domu. Tym bardziej że kilka lat temu zostały wprowadzone przepisy pozwalające właścicielom domowych instalacji fotowoltaicznych na oddawanie nadmiaru wyprodukowanej energii do sieci i odbieranie jej w sezonie, w którym produkcja jest niewystarczająca. Urządzenia wytwarzające prąd elektryczny z energii słonecznej, tak czy inaczej, to inwestycja, która się zwraca, jednak ich instalacja kosztuje. Dobrym rozwiązaniem tego problemu jest dofinansowanie do fotowoltaiki.

W grudniu 2022 roku ruszyła piąta edycja programu Mój Prąd. Jest on skierowany wyłącznie do osób fizycznych. Z tego programu dostać można nie tylko dofinansowanie do samej mikroinstalacji PV, ale również do magazynów energii i ciepła. Maksymalna wysokość dofinansowania do instalacji to 6 tys. złotych. W przypadku, gdy zgłasza się montaż instalacji z magazynem energii, to na panele i dodatkowe urządzenia można dostać do 7 tysięcy, a na magazyn energii nawet do 16 tys. złotych.

Inne artykuły:  Czy instalacja fotowoltaiczna to ekonomiczne rozwiązanie w obecnych czasach?

Wiele osób skorzystało też z możliwości, jakie daje program Czyste Powietrze. Sfinansować można z niego nie tylko fotowoltaikę, ale całą termomodernizację budynku mieszkalnego. Wysokość dofinansowania zależy od zarobków. Maksymalnie można pokryć w ten sposób 90% kosztów prac termomodernizacyjnych, przy czym kwota nie może przekroczyć 69 tys. złotych.

Jeszcze jednym programem, o którym warto wspomnieć, jest Stop Smog. Pieniądze w wysokości do 70% kosztów termomodernizacji trafiają tu do odbiorców za pośrednictwem gmin. Program skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców regionów z najwyższym współczynnikiem zanieczyszczenia powietrza. To tylko niektóre przykłady dostępnych obecnie programów. Pieniądze dostępne są również w ramach programów takich jak Agroenergia, Energia Plus, czy ze środków unijnych i funduszy socjalnych.

Fotowoltaika dla firm – sposób na oszczędności

Z dopłat do fotowoltaiki skorzystać mogą również firmy, a w głównej mierze mikroprzedsiębiorstwa, których rozwój obecnie promuje się najbardziej. Przedsiębiorcy mogą skorzystać przede wszystkim z programu Energia Plus, z którego część funduszy przeznaczona jest na dotowanie termomodernizacji firm. Dodatkowo należy pamiętać, że w przypadku najmniejszych, prowadzonych w domu działalności gospodarczych dozwolone jest tu także korzystanie z programów kierowanych do gospodarstw domowych. Najważniejszym zadaniem pomocy przekazywanej w tym zakresie firmom, jest zwiększenie udziału zielonej energii w gospodarstwie i promowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

Jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać dofinansowanie?

W przypadku programu Mój Prąd podstawowym warunkiem jest możliwość samodzielnego sfinansowania 50% kosztów instalacji, ponieważ wysokość dofinansowania dotyczy wyłącznie połowy całkowitych kosztów. Program skierowany jest do osób, które rozliczają się w ramach tzw. net-billingu. Roczny dochód beneficjentów programu Czyste Powietrze nie może przekroczyć 100 tys. złotych, przy czym pod uwagę bierze się sumę dochodów wszystkich członków rodziny mieszkających pod danym adresem. Pieniądze z programu Stop Smog zarezerwowane są wyłącznie dla mieszkańców wybranych regionów, przy czym ich mapa zmienia się z każdą edycją. Według założeń programu Energia Plus, oprócz osób fizycznych mogą korzystać z niego przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa.

Inne artykuły:  Fotowoltaika – na czym polega i dlaczego wciąż warto w nią zainwestować?

Więcej informacji na temat wymogów uzyskania dofinansowania do fotowoltaiki można znaleźć na stronie https://pvstar.pl/Dofinansowanie-do-fotowoltaiki-w-2023-Kto-moze-z-niego-skorzystac-blog-pol-1670930275.html 

Skąd pochodzą środki do dofinansowań fotowoltaiki?

Na koniec warto powiedzieć parę słów na temat tego, skąd właściwie pochodzą środki do dofinansowań w programach dopłat do fotowoltaiki i termomodernizacji. Jest kilka ich źródeł. Mogą to być na przykład środki unijne, głównie pochodzące z funduszy celowych. Oprócz tego funkcjonują fundusze polskie – ogólnokrajowe i lokalne. Jest to o tyle skomplikowane, że w części programów pieniądze pochodzą z kilku źródeł, a najczęściej ich rozdysponowaniem zajmują się instytucje lokalne i samorządowe. W ostatnich latach część pieniędzy przekazanych na termomodernizację w Polsce pochodziła ze środków zagranicznych, na przykład z tzw. funduszy norweskich, z których finansuje się inwestycja w krajach Europy Środkowej i krajach bałtyckich.