Zespół unikalnych właściwości technicznych i eksploatacyjnych sprawia, że stal chętnie wykorzystywana jest w szerokim spektrum zastosowań w obrębie budownictwa. Podczas kreowania różnorodnych rozwiązań technicznych w tym obszarze najczęściej sięga się po dwa rodzaje stali, jakim są stal konstrukcyjna i stal zbrojeniowa. Co warto o nich wiedzieć? Dowiesz się z tego artykułu!

Czym jest stal?

Stal to materiał konstrukcyjny definiowany, jako plastycznie i cieplnie obrabialny stop żelaza z węgla i innymi pierwiastkami stopowymi, w którym zawartość węgla nie przekracza 2,11%. W skład stopu wchodzą także składniki, takie jak nikiel, chrom, krzem, mangan, tytan, wanad, miedź, niob, molibden, kobalt czy glin. Odpowiednio zestawione ze sobą składniki stopowe składają się na materiał, który charakteryzuje się zespołem unikalnych właściwości – wysoką wytrzymałością, plastycznością, sprężystością, udarnością, twardością, ciągliwością oraz spawalnością. Przekładają się one na szeroki zakres zastosowań stali w obrębie budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, rolniczego czy komunikacyjnego, a także podczas tworzenia konstrukcji inżynierskich.

Stale stosowane w budownictwie

W budownictwie wykorzystywanych jest wiele rodzajów stali, których podział może opierać się  na wielu zróżnicowanych kryteriach. Do jednego z najczęściej stosowanych rodzajów materiałów budowlanych wykorzystywanych w obrębie budownictwa, zalicza się stal konstrukcyjna charakteryzująca się dużą i równomiernie rozłożoną wytrzymałością na rozciąganie, ściskanie i zginanie. W budownictwie, powszechnie wykorzystywana jest także stal zbrojeniowa pozwalająca na wzmocnienie konstrukcji budowlanych. Jej zastosowanie pozwala na skuteczne przenoszenie wewnętrznych sił rozciągających pojawiających się podczas pracy danej konstrukcji.

Inne artykuły:  W jaki sposób należy kleić płytki na płytki? Kładzenie płytek na płytki

Stal wykorzystywana w obrębie przemysłu dzieli się na gatunki i klasy, które uwzględniają właściwości mechaniczne, takie jak wytrzymałość na rozciąganie czy plastyczność. Wytrzymałość stali oznaczana jest przy pomocy symboli, takie jak A-0, A-1…A-IIIN, przy czym im wyższa cyfra przy literze A, tym stal charakteryzuje się wyższą wytrzymałością na rozciąganie. Dodatkowo, klasy stali dzielone są na gatunki określające właściwości technologiczne, takie jak m.in. spawalność czy zgrzewalność.

Stale w budownictwie – gdzie są wykorzystywane?

Stal to materiał, który wykorzystywany jest na szeroką skalę obrębie budownictwa. Stal konstrukcyjna pozwala na uzyskanie szerokiej gamy rozwiązań technicznych. Ze względu na zespół unikalnych właściwości, w głównej mierze stosowana jest ona w budownictwie w postaci kątowników, ceowników, płaskowników, kształtowników czy dwuteowników podczas budowy konstrukcji typowe przeznaczenia, takich jak nośne stropy, dachy ii słupy. Z kolei stal zbrojeniowa przyjmująca postać drutu, walców lub prostych prętów zbrojeniowych to materiał z powodzeniem stosowany bezpośrednio na placach budowy, a także podczas tworzenia prefabrykatów – krat, siatek i szkieletów zbrojeniowych. Elementy wykonane ze stali zbrojeniowej najczęściej znajdują swoje zastosowanie podczas zbrojenia konstrukcji żelbetowych.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://zukovia.pl/stal