Separatory substancji ropopochodnych chronią akweny wodne przed zanieczyszczeniami, spowodowanymi opadami deszczu i śniegu. Zabezpieczają też systemy kanalizacyjne, oddzielając i zatrzymując różnego rodzaju ścieki. Urządzenia niezbędne są w branży B2B, ale i przydatne w prywatnych gospodarstwach domowych.

Co to jest separator substancji ropopochodnych?

Separator substancji ropopochodnych jest urządzeniem przepływowym, zaawansowanym technologicznie, Zachodzą w nim procesy oddzielania cieczy lekkich i ciężkich zawiesin od wody. Charakteryzuje się wysokim stopniem rozproszenia zanieczyszczeń. Zawiesina łatwo opadająca jest zatrzymywana w osadniku, a następnie ścieki wpływają do komory separacyjnej i zachodzi proces separacji substancji ropopochodnych oraz następuje sedymentacja części zawiesiny, jak również jej opadanie W efekcie ciekłe odpady wypływają na powierzchnię jako czyste krople wody. Zanieczyszczenia ropopochodne są szkodliwe dla środowiska naturalnego, dlatego zastosowanie tego rodzaju urządzeń jest koniecznością, szczególnie w przedsiębiorstwach, gdzie montowane są oczyszczalnie ścieków technologicznych. Separator koalescencyjny wyposażony jest we wkład koalescencyjny, który zwiększa aktywną powierzchnię, przyspieszając separację flotujących kropli ropopochodnych. Ścieki z wnętrza urządzenia są wydalane do odbiornika naturalnego czy kanalizacji przez odpływ, który jest wyposażony w automatyczne zamknięcie pływakowe. Separatory substancji ropopochodnych wyposażane w komorę pomp, stają się niezbędne w firmach, gdzie montowane są studnie wodomierzowe i przepompownie, zbiorniki na szambo oraz systemy do gromadzenia i wykorzystywania wody deszczowej.

Inne artykuły:  Termoizolacja domu – czy farba to dobry pomysł?

Gdzie mają zastosowanie separatory substancji ropopochodnych?

Separatory substancji ropopochodnych i tłuszczu, Ekoroto to systemy przeznaczone do oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z placów postojowych, parkingów oraz na roztopowych terenach zielonych. Wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie skażeniem tego rodzaju zanieczyszczeniami. Urządzenia zalecane są do myjni samochodowych, warsztatów samochodowych, stacji benzynowych, złomowisk, lotnisk i wszędzie tam, gdzie występują nawet niewielkie zanieczyszczenia. Podczas ich przepływu przez instalację w urządzeniach, w sposób mechaniczny zachodzą procesy separacji olei wolnych oraz emulsji semistabilnych, od pozostałych ścieków. Urządzenia zapewniają przepływ nominalny odpadów płynnych, ale wielkość sprzętu powinna być dobierana zgodnie z wytycznymi normy EN 858. W klasie I znajdują się separatory koalescencyjne. Stężenie ropopochodne na odpływie jest mniejsze niż 5 mg/l, w klasie II poniżej 100 mg/l. Małe krople oleju mineralnego, benzyny, lekkich smarów, podczas przepływu przez materiał koalescencyjny łączą się w większe objętości płynu.

Ekoroto.pl -producent urządzeń asenizacyjnych
Ekoroto.pl -producent urządzeń asenizacyjnych

Gdzie ma zastosowanie mini separator substancji tłuszczowych typ: MOT 0.5?

Mini separator MOT 0.5 jest stosowany w miejscach, gdzie występują ścieki zawierające duże ilości tłuszczu. Wykorzystywany jest m.in.: w hotelu, restauracji, barze, zakładzie rybnym i przerobu odpadów zwierzęcych, miejscu zbiorowego żywienia. Konieczność montażu urządzenia wynika z faktu, że silnie zatłuszczone ścieki nie mogą być odprowadzane do kanalizacji, ponieważ negatywnie działają na środowisko naturalne, a dodatkowo powodują wiele innych problemów, takich jak: zatykanie przewodów, korozję urządzeń i wydzielanie nieprzyjemnych zapachów. Taka sytuacja wynika z faktu, iż tłuszcz nie rozpuszcza się w wodzie, lecz tworzy kleiste grudki, które osadzają się w kanalizacji. Mini separator umożliwia zatrzymanie tłuszczy oraz różnego rodzaju substancji stałych. Montaż jest prosty, bo sprzęt umieszcza się pod zlewem lub za zmywarką. Dzięki instalacji nie ma potrzeby składowania ścieków w specjalnych beczkach, co jest wygodnym rozwiązaniem dla gastronomii.

Inne artykuły:  Listwy elewacyjne, remont po nowemu

Gdzie montuje się separator substancji ropopochodnych?

Zanim separator ropopochodnych zostanie zainstalowany, trzeba sprawdzić warunki wodno-gruntowe w miejscu montażu. Powinien być umieszczony przy źródle zanieczyszczeń, ale należy wziąć pod uwagę dostęp do urządzenia, podczas jego konserwacji. Montaż powinien się odbywać na poziomie pozwalającym na przepływ grawitacyjny, podczas użytkowania. Separator umieszcza się w wykopie, a po wykonaniu łączenia jego króćców z rurami kanalizacyjnymi, zasypuje się cementem lub piaskiem stabilizującym. Separator substancji ropopochodnych jest dostarczany na miejsce jako kompletny sprzęt, więc montaż jest prosty do przeprowadzenia. W razie jakichkolwiek niejasności dokumentacja techniczno-ruchowa zawiera szczegółowe informacje. Obecne urządzenia są zaawansowane, więc wyposażone w blokady, które chronią przed przedostawaniem się ścieków do wody. Systemy oferowane przez Ekoroto są precyzyjnymi przyrządami. Wbudowane alarmy, informują o przekroczeniu zdeklarowanych poziomów cieczy. Urządzenia pozwalają na lokalny odczyt stanu oraz na pulpicie sterowniczym, ale też zdalnie, za pomocą SMS.