Stropy to element konstrukcji nowoczesnych budynków, w przypadku których projektanci mogą wykorzystać wiele możliwości. Wszystkie ze stosowanych rozwiązań mają swoje wady i zalety. Są to zarówno konstrukcje używane od dawna, jak i takie, które w budownictwie mieszkaniowym pojawiły się stosunkowo niedawno. Jednym z najbardziej ostatnio popularnych (zwłaszcza w budownictwie jednorodzinnym) rodzajów stropów są stropy Teriva. Czym są i jakie są ich rodzaje, a także czym poszczególne typy różnią się między sobą?

Czym są stropy Teriva i jakie są ich zalety?

Stropy Teriva to konstrukcje należące do stropów gęstożebrowych. Składają się z kilku zasadniczych elementów. Pierwszym z nich są prefabrykowane belki żelbetowe, które układa się w ten sposób by na murze opierały się na długości maksymalnie piętnastu centymetrów. Kolejnym elementem są dopasowane do belek pustaki z komorami powietrznymi. Wokół tak wykonanego stropu wykonuje się wieniec naścienny. Od góry strop pokrywa się dodatkową warstwę betonu. Grubość warstwy wynosi minimalnie kilka centymetrów, ale może być oczywiście dużo większa i dopasowana jest do założeń projektu. Taka konstrukcja ma wiele zalet. W porównaniu z innymi technikami wykonania stropów ma oczywiście również pewne wady, ale różnorodność stropów Teriva, a więc możliwość dobrania odpowiednich – skutecznie je eliminuje.

Do zalet tego rodzaju stropu należy przede wszystkim niewielki ciężar. Konstrukcja tego rodzaju jet relatywnie lekka, a więc projekt budynku, w którym przewidziano stropy tego rodzaju zakładać będzie mniejsze obciążenie na ścianach i innych elementach nośnych. Niska masa całkowita stropu związana jest oczywiście z obecnością komór powietrznych w pustakach wypełniających. Komory powietrzne przekładają się jednak na pewną wadę tego rodzaju rozwiązania. Mianowicie stropy takie stanowią nie najlepszą izolację – zarówno termiczną, jak i akustyczną. Skutecznym rozwiązaniem może być zastosowanie w miejsce klasycznych pustaków, pustaków pełnych, wykonanych z betonu komórkowego, dzięki czemu stropy zachowują niewielki ciężar.

Inne artykuły:  Ile schną tynki

Niewielka masa elementów, z których wykonany jest strop wpływa także na mniejsze koszta jego wykonania. Nie jest tu konieczny ciężki sprzęt, którego wymagają stropy wielu innych konstrukcji. Dzięki temu stropy takie można wykonywać na przykład w budynkach stawianych na działkach nieco trudniej dostępnych. Co prawda dość powszechna jest opinia, że stropy tego rodzaju są dość podatne na klawiszowanie. Doświadczenie mówi jednak, że odpowiednie wykonanie, z zachowaniem podstawowych zasad i dbałości o szczegóły, skutecznie eliminuje takie ryzyko.

Warto jeszcze wspomnieć o fakcie, że strop tego rodzaju w bardzo dużej części powstaje z elementów prefabrykowanych. Elementy takie powstają nie na placu budowy, ale w wytwórni, skąd na miejsce przeznaczenia są dowożone. Dzięki temu uzyskuje się nie tylko wysoką, ale również całkowicie powtarzalną jakość wykonania, co istotne zwłaszcza z punktu widzenia inwestorów. Należy koniecznie jeszcze uwzględnić fakt, że podany sposób wykonania stropów jest tylko jego wersją minimalną. Jeżeli – ze względu na ściany, słupy itp. – na strop przenoszone są obciążenia z dachu, konieczne jest uwzględnienie dodatkowych belek, których ilość i sposób ułożenia zależne są od wielkości tych obciążeń.

Rodzaje stropów Teriva

Stropy Teriva mogą się znacznie między sobą różnić, a wybór konkretnego ich rodzaju musi być zawsze dopasowany do wymagań projektu. Warto dokładanie zapoznać się z różnorodnymi możliwościami, jakie daje ta metoda wykonywania stropów. Poszczególne rodzaje różnią się między sobą parametrami pustaków (wysokością, szerokością, długością, ilością komór, materiałem, z jakiego je wykonano), dzięki czemu całość wykonanego stropu uzyskuje inne parametry. Stropy takie mogą się różnić także szczegółami wykonywania wykończeń i optymalną grubością warstwy nadbetonu. Decydując się na tego rodzaju stropy warto się więc upewnić, czy wykonawca powiada odpowiednią wiedzę, na temat ich rodzajów.

Inne artykuły:  Szambo betonowe 10m3 - najlepsze rozwiązanie dla Twojego domu!

Stropy Teriva 4.0

Stropy tego rodzaju dawniej określane były jako Teriva I i Teriva Nova. Jest to najlżejszy z dostępnych stropów tej marki – masa jednego mkw tego rodzaju stropu wynosi zaledwie 268 kg, a więc jest relatywnie bardzo niska. Belki rozstawia się tu z rozstępem 60 centymetrów. Grubość warstwy nadbetonu wynosi w tym przypadku 3 cm. Tego rodzaju stropy posiadają najmniejszą przewidzianą wielkość obciążenia całkowitego ze wszystkich rodzajów stropów Teriva, dlatego stosuje się je przede wszystkim tam, gdzie nie przewiduje się obecności dodatkowych obciążeń. Miejscem, w którym taki strop znajdzie zastosowanie może być na przykład poddasze nieużytkowe, lub użytkowe, ale niepodzielone dodatkowymi ścianami. Nie stosuje się ich, gdy więźba dachu zakłada obecność słupów przenoszących obciążenia. Izolacyjność cieplna i akustyczna stropów tego rodzaju nieznacznie jest tylko mniejsza od stropów 6.0 i 8.0.

Stropy Teriva 6.0

Stropy Teriva 6.0 dawniej określane były jako Teriva II. Charakteryzują się większą odpornością na obciążenia. Belki rozstawia się tu w odległości 45 centymetrów. W związku z tym używa się tu pustaków o nieco innym profilu niż w przypadku stropów 4.0. Warstwa nadbetonu powinna wynieść 4 cm. Grubość całej konstrukcji stropu wynosi 34 cm. Stropy takie posiadają możliwość przenoszenia większych obciążeń niż wcześniej omówione. Dlatego stosuje się je nie tylko w budownictwie mieszkaniowych, ale w budownictwie ogólnym. Stropy takie osiągają ciężar 400 kg na mkw.

Inne artykuły:  Ile kleju na m2 styropianu

Stropy Teriva 8.0

Stropy takie przenoszą największe obciążenie, a więc stosowane są wszędzie tam, gdzie stropy 4.0 i 6.0 okazują się niewystarczające. Stropy takie wykonywane są z takich samych pustaków jak stropy 6.0, a warstwa nadbetonu również jest taka sama. Różnica polega głównie na rodzaju stosowanych belek.

Niezależnie od rodzaju stosowanego stropu należy pamiętać, że długość belki leżącej na ścianie powinna wynosić co najmniej 8 cm (nie powinna jednak przekraczać 15 cm). W celu zwiększenia parametrów izolacyjnych stropu możliwe jest w każdym przypadku wymienienie pustaków zwykłych, na wykonane z betonu komórkowego.